Det finns flera olika sorters fyrar i butiken. I många olika storlekar